Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2018
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2017/2018
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Akce FZS pro veřejnost
Kurzy nabízené na FZS
PC studovna
Rozvrh
Kontakty
Zaměstnanci UJEP - kontakty
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Aktuality (Více aktualit)
PřihlásitVědecké zaměření

Laboratoř pro studium chronických onemocnění zaměřuje svou činnost na detekci rizikových faktorů, které se podílejí na vzniku chronických onemocnění. Předmětem výzkumu jsou jednotlivé oblasti životního stylu jedince, jako jsou výživa, pohybová aktivita, mentální hygiena, výskyt rizikového chování a závislostí. Pracoviště je personálně a přístrojově vybaveno pro objektivní zhodnocení parametrů informujících o zdravotním stavu jedince (EKG, 24 hodinová monitorace krevního tlaku a srdeční akce, analýza složení těla s akcentem na podíl aktivní svalové hmoty). Na základě incidence a prevalence rizikových faktorů jsou v klinické praxi realizovány intervenční programy, např. "Úprava výživových parametrů rizikové skupiny obyvatel", "Vliv pohybové aktivity na tělesnou hmotnost dětí školního věku". Zázemí laboratoře umožňuje široký rozvoj grantové činnosti. V roce 2012 byl podán projekt do IGA MZ "Behaviorální aspekty malnutrice hospitalizovaných pacientů".

 

Na podkladě výzkumných závěrů, pracuje na tvorbě a realizaci intervenčních edukačních projektů pro detekované ohrožené skupiny populace, včetně monitorace jejich efektu. Centrum dále realizuje preventivní aktivity zaměřené na oblast reprodukčního a sexuálního zdraví, např. "Kurzy předporodní přípravy", "Plánované rodičovství a prevence STD" pro dospívající.

 

Laboratoř pro studium pohybu je vybavena špičkovou moderní přístrojovou technikou (kamerový systém Qualisys, siloměrné desky Kistler, tlakoměrná deska Footscan, telemetrické zařízení pro elektromyografii ME6000 – blíže viz „Katedry a kliniky – Laboratoř pro studium pohybu“). Tyto přístroje umožňují měření a následnou analýzu nejrůznějších kinematických a kinetických parametrů biomechaniky lidského pohybu.

 

Laboratoř se zaměřuje na analýzu pohybu sportovců nejrůznějších sportovních odvětví (karate, šerm, hokej, volejbal, běh), což může pomoci nejen samotným sportovcům, ale i jejich trenérům. Laboratoř se zabývá pohybem nejen lidí zdravých (běžná populace, sportující i nesportující), ale i lidí s určitou poruchou nervo - svalového aparátu (ortopedické vady, posturální poruchy, morbus Parkinson, DMO a další) či s interním onemocněním (cukrovka).

 

Laboratoř vznikla koncem roku 2010 a v současné době poskytuje své služby studentům a akademickým pracovníkům nejen FZS, ale i ostatních součástí UJEP a dále pracovníkům přidružených klinik Masarykovy nemocnice, a.s. Komerčně je dostupná i externím subjektům.

Laboratoř je díky svému materiálně-technickému a personálnímu zabezpečení schopna se podílet na řešení nejrůznějších grantů, a to jak pro osoby z řad akademické obce UJEP či jiných vysokých škol, tak i pro externí subjekty.


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 14.září 2011 00:00:00 | aktualizováno: 8.září 2016 08:40:08 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP