Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Kurzy na FZS KOPA
Kurz předporodní přípravy
Kurzy na FZS KF
Těhotenské cvičení
Kurzy na FZS KF
Cvičení pro zdravé PD
Zážitkový kurz sebeobrany a neodkladné první pomoci
Více informací/registrace
PC studovna
Rozvrh
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
12
3 4 5 6 789
1011 12 13 141516
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 2930
Přihlásit


Registrace

V. Mezinárodní konference Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem
„Nové trendy ve zdravotnických vědách V“.


V. International scientific conference organized by the Faculty of Health Studies UJEP in Ústí nad Labem
“New Trends in Medical Sciences V”.

Informace o konferenci
Information in English

Registrace pro studenty FZS UJEP

* Povinné položky/Neccessary Items

Osobní údaje/Personal Data
Jméno, příjmení/Name, Surname *
Tituly/Degree Nepovinné/Optional
Instituce/Institution *
Ulice, č. popisné/Address *
PSČ, město/ZIP Code, City *
Email *
Telefon/Phone *

Účast/Participation
aktivní/active (V tomto případě je potřeba vyplnit příspěvek a abstrakt / neccessary to fill the post and abstract)
pasivní/passive
ANO, chci potvrzení o účasti/YES, I want Certificate of Attendance
NE, potvrzení nepotřebuji/NO

Datum narození/Date of Birth


(Pouze pokud chcete potvrzení o účasti/Neccessary for certificate)

Příspěvek/Contribution
Název příspěvku/Contribution title
sekce/section A
NOVÉ TRENDY V ERGOTERAPII a FYZIOTERAPII
NEW TRENDS IN OCCUPATIONAL THERAPY AND PHYSIOTHERAPY
sekce/section B
NOVÉ TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCI
NEW TRENDS IN NURSING CARE AND MIDWIFERY
sekce/section C
POSTERY
POSTERS


Abstrakt/Abstract

Odeslání registrace/Submit the registration

V případě úspěšně provedené registrace obdržíte automatické potvrzení na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

The confirmation will be send to your email.

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800