Důležité odkazy
KONFERENCE FZS 2017
Informace o konferenci
HARMONOGRAM
Akademický rok 2016/2017
Studium na FZS
Prezenční
Studium na FZS
Celoživotní
Studium na FZS
Kombinované
Studijní oddělení FZS
Studijní oddělení FZS
Možnosti zaměstnání
Nabídka pro absolventy
Laboratoř pro studium pohybu
Nabídka služeb
Laboratoř pro studium chronických onemocnění
Nabídka služeb
Kurzy na FZS KOPA
Kurz předporodní přípravy
Kurzy na FZS KF
Těhotenské cvičení
Kurzy na FZS KF
Cvičení pro zdravé PD
Zážitkový kurz sebeobrany a neodkladné první pomoci
Více informací/registrace
PC studovna
Rozvrh
Termínovník
PoÚtStČtSoNe
12
3 4 5 6 789
1011 12 13 141516
17 18 19 20 21 2223
24 25 26 27 28 2930
Přihlásit


Granty a projekty

V grantových aktivitách se jednotlivá pracoviště FZS (katedry a laboratoře) orientují především na resortní výzkumné granty Ministerstva zdravotnictví ČR. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s. (hlavní řešitel Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., řešitel za FZS RNDr. Karel Hrach, Ph.D.) již bylo ukončeno řešení projektů NT13883-4_2012 "Korelace parametrů multimodální monitorace sekundárního poranění mozku a jeho léčby u pacientů s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením" (období 2012-2015) a NT14448-3/2013 "Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem" (období 2013-2015).

 

FZS je dále partnerem projektu ROP NUTS II Severozápad "Inovace a obměna zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s." (období 2013-2021), informace o projektu zde.

 

Podávání projektů řídí Směrnice rektora č. 4/2016 K řízení a financování projektové činnosti.

Odkazy na poskytovatele grantů

(náměty na přidání dalších odkazů adresujte na Dipl.-Kff. Kláru Pavlíčkovou - sekretariát):

  • GAČR - Grantová agentura ČR - základní výzkum
  • TAČR - Technologická agentura ČR - aplikovaný výzkum
  • AZV ČR - Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky
  • Projekt EHP a Norské fondy "Centrum komplexní rehabilitace PN Horní Beřkovice", informace zde
  • SGS UJEP - celouniverzitní Studentská grantová soutěž UJEP
  • FRVŠ (podpora vzdělávacích, tj. nevědeckých aktivit) - pro rok 2014 již MŠMT výzvu neplánuje
  • Econnect - databáze grantových nabídek pro neziskové organizace

Mgr. Zdeněk Čeřovský | aktualizováno: 6.září 2016 11:23:24 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800