Poplatky spojené se studiem

Poplatky pro akademický rok 2017/2018

Výše poplatků v akademickém roce 2017/2018                      tj. od 18. 9. 2017

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí 500,- Kč - výše je stejná pro všechny fakulty.

Poplatek za studium dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí za každých započatých 6 měsíců studia 12.000,- Kč - výše je stejná pro všechny fakulty.

Další informace k problematice poplatků naleznete na stránkách studijního systému IS/STAG.


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 3.února 2017 09:45:41 | Tisk článku

Poplatky pro akademický rok 2016/2017

V souladu se Statutem UJEP byly pro akademický rok 2016/2017 stanoveny poplatky spojené se studiem:

  • poplatek za podání přihlášky v přijímacím řízení ke studiu od akademického roku 2017/2018 ve výši 500 Kč,
  • poplatek za tzv. delší studium (§ 58 odst. 3 zákona) ve výši 19 310 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia,
  • poplatek za studium v cizím jazyce 20 000 Kč.
Podrobné informace:

 

PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D., proděkan pro studium

Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 10.února 2016 12:51:03 | aktualizováno: 3.února 2017 09:46:32 | Tisk článku

Poplatky pro akademický rok 2015/2016

V souladu se Statutem UJEP jsou v akademickém roce 2015/16 stanoveny poplatky spojené se studiem:

  • poplatek za podání přihlášky v přijímacím řízení ke studiu od ak. roku 2016/2017 ve výši 580 Kč,
  • poplatek za tzv. delší studium (§ 58 odst. 3 zákona) ve výši 17 580 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců studia,
  • poplatek za tzv. další studium (§ 58 odst. 4 zákona) ve výši 2 930 Kč za každý další započatý rok studia,
  • poplatek za studium v cizím jazyce 20 000 Kč.

Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 25.února 2015 08:44:26 | aktualizováno: 25.února 2015 09:14:23 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP