Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Jméno, příjmení a rok narození

Věc

Originál písemnosti uložen

Datum zveřejnění

Datum sejmutí

Holovachov Mykyta

 

rozhodnutí FYT/20

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

11.7.2018

21.7.2018

Mishchcenko Elizaveta rozhodnutí FYT/10 Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP 30.7.2018 8.8.2018

Kamila Machaloušová | vloženo: 3.listopadu 2016 11:35:08 | aktualizováno: 30.července 2018 12:42:36 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP