Vnitřní předpisy a normy

Jednací řád Akademického senátu FZS UJEP

Platnost a účinnost nabývá jednací řád AS FZS UJEP dne 31. května 2017.


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 15.března 2018 11:02:04 | aktualizováno: 27.března 2018 11:00:00 | Tisk článku

Jednací řád Vědecké rady FZS UJEP

Platnost a účinnost nabývá jednací řád VR FZS UJEP dne 31. května 2017.


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 13.června 2017 11:47:56 | aktualizováno: 27.března 2018 11:00:52 | Tisk článku

Volební řád Akademického senátu FZS UJEP

Platnost a účinnost nabývá volební řád AS FZS UJEP dne 31. května 2017.


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 13.června 2017 11:46:24 | aktualizováno: 27.března 2018 11:05:08 | Tisk článku

Statut FZS

Platnost a účinnost nabývá statut FZS UJEP dne 31. května 2017.


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 13.června 2017 11:45:16 | aktualizováno: 27.března 2018 11:04:49 | Tisk článku

Statut Interní grantové komise FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 14.února 2014 10:00:17 | Tisk článku

Směrnice a příkazy UJEP

Aktuální směrnice a příkazy rektora UJEP najdete vždy na hlavním webu univerzity (http://www.ujep.cz)

přímý odkaz je http://www.ujep.cz/cz/podle-uzivatele/pro-studenty/poplatky-spojene-se-studiem.html

 

Statut UJEP, studijní řád, zkušební řád a další dokumenty najdete na http://www.ujep.cz/cz/podle-cinnosti/univerzita/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a--normy/vnitrni-predpisy.html


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 10.dubna 2013 15:22:59 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP