Strategické záměry vzdělávací a tvůrčí činnosti

Plán personálního rozvoje FZS UJEP

Plán personálního rozvoje FZS UJEP


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 9.dubna 2018 09:18:57 | Tisk článku

Strategické záměry vzdělávací a tvůrčí činnosti


Přílohy:
Bc. Lenka Křížová | vloženo: 25.ledna 2017 11:17:53 | Tisk článku

Dlouhodobé záměry

Archiv dlouhodobých záměrů naleznete zde.


Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 25.ledna 2017 11:18:29 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP