Příkazy

Příkaz děkana č. 4/2018 - Výsledky omluvené nepřítomnosti - tvůrční činnosti konané mimo pracoviště FZS UJEP

Příkaz děkana č. 4/2018 - Výsledky omluvené nepřítomnosti - tvůrční činnosti konané mimo pracoviště FZS UJEP


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 29.května 2018 11:52:20 | Tisk článku

Příkaz děkana č. 3/2018 - Organizační řád Fakulty zdravotnických studií UJEP

Příkaz děkana č. 3/2018 - Organizační řád Fakulty zdravotnických studií UJEP


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 17.května 2018 14:25:03 | Tisk článku

Příkaz děkana č. 2/2018 - Pravidla pro dodatečný zápis předmětů do systému STAG, zápis zápočtů a zkoušek do výkazu o studiu a jeho kontrolu na FZS UJEP

Příkaz děkana č. 2/2018 - Pravidla pro dodatečný zápis předmětů do systému STAG, zápis zápočtů a zkoušek do výkazu o studiu a jeho kontrolu na FZS UJEP


Přílohy:
Ing. Jan Povolný | vloženo: 5.února 2018 13:58:13 | aktualizováno: 23.února 2018 07:28:50 | Tisk článku

Příkaz děkana 1/2015 - Pracovní cesty zaměstnanců FZS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 4.listopadu 2015 13:28:48 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP