Celoživotní vzdělávání

Studijní programy CŽV:

  1. ERGOTERAPIE
  2. FYZIOTERAPIE
  3. PORODNÍ ASISTENTKA
  4. VŠEOBECNÁ SESTRA

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13
400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800