Zápisy AS

Vyhlášení doplňovacích voleb do Akademické komory AS FZS UJEP na období 2015-2018

Vyhlášení doplňovacích voleb do Akademické komory
AS FZS UJEP na období 2015-2018

 

AS FZS UJEP vyhlašuje doplňovací volby do AK AS FZS UJEP pro období 2015-2018.

Volební komise:

Mgr. Zdeněk Čeřovský - předseda (zdenek.cerovsky@ujep.cz),

Mgr. Alena Hamanová - člen

Helena Vlková – člen.

 

Harmonogram:

  • podávání návrhů na kandidáty 26. 1.  - 15. 2. 2016
  • zveřejnění kandidátní listiny 16. 2. 2016
  • volby proběhnou dne 29. 2. 2016 v čase 10:00 - 14:00, a dne 1. 3. 2016 v čase 11:00 - 15:00 v učebně č. 26.

 

V příloze naleznete celou výzvu vyhlášení v PDF. Formulář návrhu kandidáta níže i ve formátu .docx pro vyplnění v PC.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 26.ledna 2016 14:07:39 | aktualizováno: 26.ledna 2016 14:10:42 | Tisk článku

Zasedání AS FZS 24. 11. 2015

V příloze je návrh zápisu z jednání ze dne 24. 11. 2015.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 1.prosince 2015 10:05:42 | Tisk článku

Zasedání AS FZS 3. 11. 2015

V příloze je zápis z jednání ze dne 3. 11. 2015.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 18.listopadu 2015 08:21:23 | Tisk článku

VOLBA DĚKANA FZS UJEP - VÝSLEDKY VOLEB

V příloze naleznete Protokol o průběhu volby kandidáta na jmenování děkana FZS UJEP a Prezenční listinu AS FZS UJEP.

 

Výsledek voleb

 

Hlasovalo 11 senátorů s následujícím výsledkem:

 


Jméno kandidáta Počet hlasů
1. doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. 11
2. prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH 0

NEPLATNÉ HLASY 0

CELKEM 11

 

Volební komise konstatuje, že Akademický senát FZS UJEP zvolil kandidáta
na jmenování děkanem FZS UJEP doc. PhDr. Zdeňka Havla, CSc. celkovým počtem 11 hlasů.


Dle Volebního a jednacího řádu AS FZS UJEP čl. 27 mohou kandidáti a členové akademické obce fakulty do 72 hodin od vyhlášení výsledků voleb, podat předsedovi akademického senátu písemnou stížnost na průběh voleb. Do této lhůty se započítávají pracovní dny.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 4.listopadu 2015 13:14:55 | aktualizováno: 18.listopadu 2015 08:22:51 | Tisk článku

Zasedání AS FZS 20. 10. 2015

V příloze je zápis z jednání ze dne 20. 10. 2015.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 3.listopadu 2015 12:37:46 | aktualizováno: 1.prosince 2015 10:07:12 | Tisk článku

Výsledky doplňovacích voleb do SK AS UJEP


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 23.října 2015 15:10:33 | aktualizováno: 18.listopadu 2015 08:23:25 | Tisk článku

Životopisy a volební programy kandidátů na děkana

V příloze naleznete životopisy a volební programy kandidátů na děkana.


Přílohy:
Mgr. Zdeněk Čeřovský | vloženo: 20.října 2015 16:52:10 | aktualizováno: 20.října 2015 16:52:58 | Tisk článku

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Velká Hradební 424/13, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601, DIČ: CZ44555601, č. účtu: 100200392/0800

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP