Poplatky pro akademický rok 2015/2016

V souladu se Statutem UJEP jsou v akademickém roce 2015/16 stanoveny poplatky spojené se studiem: