Poplatky pro akademický rok 2016/2017

V souladu se Statutem UJEP byly pro akademický rok 2016/2017 stanoveny poplatky spojené se studiem:

Podrobné informace:
http://ujep.cz/cz/podle-uzivatele/pro-studenty/poplatky-spojene-se-studiem.html

 

PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D., proděkan pro studium