INFORMACE O ZMĚNĚ VEDOUCÍHO LABORATOŘE

Od 1.4.2016 byla jmenována novou vedoucí laboratoře Mgr. Zuzana Růžičková.