Postupy a návody pro tisk, kopírování a skenování

Při pořizování jakékoliv rozmnoženiny je uživatel povinen se řídit autorským zákonem.