Přihlášení do systému SafeQ

Přihlašovací údaje studentů jsou ve formátu písmeno S a přiřazený specifický symbol studenta dle studijního systému STAG.

Specifický symbol najdete na http://pf.ujep.cz/eGuide/servlet/eGuide. Příklad přihlašovací jména: S10702.

Počátečním heslem je písmeno x doplněné rodným číslem bez lomítka (stejné jako počáteční heslo do systému STAG), příklad x8204121265. Toto heslo si při prvním použití systému změňte.

V systému SafeQ je evidován emailový účet uvedený v systému STAG, Moje údaje. Tento email systém použije při odeslání výsledku skenování do emailu. Email se v systému SafeQ aktualizuje 1x týdně.