Základní informace

Od roku 2015 studenti můžou využívat novou tiskovou a kopírovací službu na UJEP. Tisková služba je realizována prostřednictvím tiskového systému SafeQ, který umožňuje tisk a kopírování na vybraných multifunkčních tiskárnách, včetně přesného účtování čerpané služby.

 

Tiskový systém je kreditní, to znamená, že pro tisk je nutné nejdříve vložit hotovost na účet vedený v systému SafeQ. Studenti nemůžou mít záporný kredit. Každá vložená tisková úloha blokuje předpokládanou maximální cenu z účtu uživatele a čeká na pokyn k tisku. Po vytištění zúčtuje skutečné náklady a rezervovanou částku uvolní.

 

Tisk probíhá zabezpečeným způsobem, tj. fyzický tisk proběhne až po přiložení karty u tiskárny, kterou si uživatel sám vybral.

Na FZS UJEP je tisk možný z počítačové studovny 16 - defaultně nastavená tiskárna "Generic".