Zápisy z grantové komise

Zápisy z jednání Grantové komise naleznete po přihlášení v sekci Interní sdělení.