Složení Grantové komise FZS UJEP

Předsedkyně:

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.

 

Členové:

RNDr. Karel Hrach, Ph.D.,

prof. MUDr. Margareta Šulcová, CSc.,

PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.