Zápisy z jednání VR a jednací řád VR

Jednací řád VR je k dispozici v sekci Úřední deska - Dokumenty fakulty - Vnitřní předpisy a normy.