Granty a projekty

V grantových aktivitách se jednotlivá pracoviště FZS (katedry a laboratoře) orientují především na resortní výzkumné granty Ministerstva zdravotnictví ČR. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s. (hlavní řešitel Prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., řešitel za FZS RNDr. Karel Hrach, Ph.D.) již bylo ukončeno řešení projektů NT13883-4_2012 "Korelace parametrů multimodální monitorace sekundárního poranění mozku a jeho léčby u pacientů s kraniocerebrálním poraněním a subarachnoidálním krvácením" (období 2012-2015) a NT14448-3/2013 "Změny frakční anizotropie, průměrné difuzivity a volumetrických hodnot u pacientů s normotenzním hydrocefalem" (období 2013-2015).

 

FZS je dále partnerem projektu ROP NUTS II Severozápad "Inovace a obměna zobrazovací techniky Krajské zdravotní, a.s." (období 2013-2021), informace o projektu zde.

 

Podávání projektů řídí Směrnice rektora č. 4/2016 K řízení a financování projektové činnosti.

Odkazy na poskytovatele grantů

(náměty na přidání dalších odkazů adresujte na Dipl.-Kff. Kláru Pavlíčkovou - sekretariát):