Uplatnění absolventů FZS oborů Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka, Všeobecná sestra

V příloze najdete informace o uplatnění absolventů FZS oborů Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentka, Všeobecná sestra.

Kamila Machaloušová, studijní oddělení