Seznam vyšetření nabízených Laboratoří pro veřejnost

1. Spirometrie

-   funkční vyšetření plic, základní vyšetření v diagnostice onemocnění plic a dýchacích cest,

-   lze vyhodnotit jak plicní objem (VC), tak hodnotu jednosekundové kapacity (FEV1) a výdechových rychlostí na různých úrovních vitální kapacity.

 

2. BodyJett

-   komplexní analýza lidského těla,

-   založeno na analýze bioelektrických proudů,

-   stanovuje podíl tukové/svalové hmoty v lidském těle, vodu, BMI, bazální metabolismus a doporučený denní kalorický příjem.

 

3. Multifunkční monitorovací systém BeneCheck PLUS (glykémie, kyselina močová, cholesterol)

-   ze vzorku kapilární krve určuje hladinu glykémie, kyseliny močové nebo cholesterolu,

-   výsledky do pár vteřin v závislosti na typu vyšetření.

 

4. Monitorovací systém BeneCheck Hb Hemoglobin (stanovení hemoglobinu v kapilární krvi)

-   stanovení hladiny hemoglobinu nebo hematokritu z krve.

 

5. Cholesterolmetr SD Lipidocare

-   stanovení kompletního lipidového profilu z kapky krve,

-   celkový cholesterol TC, cholesterol HDL, triglyceridy TG, výpočet non-HDL, výpočet LDL/HDL.

 

Pro bližší informace kontaktujte:

Mgr. Zuzana Lhotská

vedoucí Laboratoře pro studium chronických onemocnění

email: zuzana.lhotska@ujep.cz

tel.: + 420 47 528 4227