Pracovníci a zaměstnanci FZS

Fakulta zdravotnických studií – UJEP

Velká Hradební 424/13

400 96 Ústí nad Labem

 

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Číslo účtu: 100200392/0800

 

Osobní stránky zaměstnanců FZS najdete zde.

Kontakty všech zaměstnanců naleznete zde.

 

Vedení Fakulty zdravotnických studií


doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

děkan

tel.: +420 47 528 4233, +420 724 036 252 zdenek.havel@ujep.cz

 

PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.

proděkan pro studium

tel.: +420 47 528 4230, +420 602 510 821 katerina.vanikova@ujep.cz

 

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

proděkan pro vědu a zahraniční vztahy

tel.: +420 47 528 4240, +420 724 213 950 stanislav.novak@ujep.cz

 

Mgr. Jana Chrásková, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a kvalitu

tel.: +420 47 5284262 , +420 602 386 415 jana.chraskova@ujep.cz

 

Ing. Miloš Němeček

tajemník

tel.: +420 47 528 4222, +420 724 007 998 milos.nemecek@ujep.cz

 

 

Děkanát


Andrea Šramotová

sekretářka

tel.: +420 47 528 4231 andrea.sramotova@ujep.cz

 

 

Sekretariát kateder


Miroslava Bernášková

tel.: +420 47 528 4251 miroslava.bernaskova@ujep.cz

 

Karolína Kolaříková

tel.: +420 47 528 4232 karolina.kolarikova@ujep.cz

 

Andrea Šramotová

tel.: +420 47 528 4215 andrea.sramotova@ujep.cz

 

Referát pro vědu a zahraniční vztahy


Bc. Lenka Křížová

referentka pro zahraniční vztahy, vědu a edici
fakultní ERASMUS+ koordinátor

tel.: +420 47 528 4266 lenka.krizova@ujep.cz

 

Studijní oddělení


Kamila Machaloušová

tel.: +420 47 528 4272, +420 725 316 840 kamila.machalousova@ujep.cz

vedoucí studijního oddělení

 

Bc. Radka Vodáková

referentka studijního oddělení

tel.: +420 47 528 4214, +420 724 758 544 radka.vodakova@ujep.cz

 

 

Katedra ERGOTERAPIE


PhDr. Hana Kynštová, Ph.D

vedoucí katedry, odborný asistent

tel.: +420 47 528 4277, +420 724 008 622 hana.kynstova@ujep.cz

 

Mgr. Petra Pecharová

odborný asistent

tel.: +420 47 528 4243 petra.pecharova@ujep.cz

 

doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

docent

tel.: +420 47 528 4250 jiri.votava@ujep.cz

 

Mgr. Erika Fockeová

asistent

tel.: +420 47 528 4271 erika.fockeova@ujep.cz

 

Mgr. Lucie Dončevová

odborný asistent

tel.: +420 47 528 4247 lucie.doncevova@ujep.cz

 

Mgr. Zdeněk Čeřovský

odborný asistent

tel.: +420 47 528 4244, +420 724 758 541 zdenek.cerovsky@ujep.cz

 

Mgr. Michal Vostrý
asistent, tajemník Katedry ergoterapie

tel.: +420 47 528 4264, michal.vostry@ujep.cz

 

MUDr. Marta Vachová
marta.vachova@kzcr.eu

 

Katedra FYZIOTERAPIE


PhDr. Eva Buchtelová, Ph.D.

vedoucí katedry,

odborný asistent

tel.: +420 47 528 4223, +420 727 941 574  eva.buchtelova@ujep.cz

 

Miroslava Bernášková

tajemník katedry Fyzioterapie

tel.: +420 47 528 4251 miroslava.bernaskova@ujep.cz

 

Mgr. Jaroslava Bredlová

odborný asistent

tel.: +420 47 528 4226 jaroslava.bredlova@ujep.cz

 

Mgr. Gabriela Vízková

asistent

tel.: +420 47 528 4258, +420 702 203 778 gabriela.medunova@ujep.cz

 

Mgr. Zuzana Lhotská

odborný asistent, vedoucí Laboratoře pro studium chronických onemocnění

tel.: +420 47 528 4227 zuzana.lhotska@ujep.cz
laboratoř: +420 47 528 4257

 

Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

odborný asistent, vedoucí Laboratoře pro studium pohybu

tel.: +420 47 528 4246 marek.jelinek@ujep.cz

 

RNDr. Karel Hrach, Ph.D.

odborný asistent

tel.: +420 47 528 4250 karel.hrach@ujep.cz

 

PhDr. Kateřina Tichá, Ph.D.

odborný asistent,

tel.: +420 47 528 4230, +420 602 510 821, katerina.vanikova@ujep.cz

 

PhDr. Alena Charvátová, Ph.D.

odborný asistent

tel.: +420 47 528 4243 cha.ala@seznam.cz

 

RNDr. Jan Ipser, CSc.

odborný asistent

tel.: +420 47 528 3619, +420 47 528 4250, jan.ipser@ujep.cz

 

doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.

docent

dusan.novotny@ujep.cz

 

MUDr. Pavel Maršálek

odborný asistent

pavel.marsalek@KZCR.EU

 

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.

odborný asistent

karel.edelmann@KZCR.EU

 

Mgr. Vratislava Postlová

odborný asistent

vratislava.postlova@ujep.cz

 

Mgr. Štefan Balkó, Ph.D.

odborný asistent

stefan.balko@ujep.cz

 

MUDr. Pavel Neckář
pavel.neckar@kzcr.eu

Konzultace, pondělí 15,00-15,30, Oddělení sportovní medicíny, Krajská zdravotní a.s., Masarykova nem. Ústí nad Labem o.z.

 

MUDr. Stanislav Zajíček
stanislav.zajicek@te.vlrz.cz

 

Mgr. Zdeněk Ješeta
JesetaZdenek@seznam.cz

 

Katedra OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE


Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

vedoucí katedry, odborný asistent

tel.: +420 47 528 4220, mobil: +420 702 282 737 ivana.lamkova@ujep.cz


Mgr. Jana Chrásková, Ph.D.

odborný asistent

tel.: +420 47 5284262 , +420 602 386 415 jana.chraskova@ujep.cz

 

prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.

profesor

tel.: +420 47 528 4242 margareta.sulcova@gmail.com

 

doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

docent

tel.: +420 477 112 314 tomas.binder@kzcr.eu

 

prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC., FSCAI

profesor

pavel.cervinka@kzcr.eu

 

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

profesor

martin.sames@kzcr.eu

 

Mgr. Alena Rosezínová

odborný asistent, tajemník Katedry ošetřovatelství a porodní asistence

tel.: +420 47 528 4261 alena.hamanova@ujep.cz

 

Mgr. Daša Maniaková

odborný asistent

tel.: +420 47 528 4239 dasa.maniakova@ujep.cz

 

Mgr. Lucie Libešová

odborný asistent

tel.: +420 47 528 4219 lucie.libesova@ujep.cz

 

Mgr. Dana Šlechtová, Ph.D.
odborný asistent

tel.: +420 47 528 4263

 

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.

odborný asistent

hana.suchankova@ujep.cz

 

Mgr. Eva Šalanská

asistent
akademický koordinátor pro KOPA v programu Erasmus

tel.: +420 47 528 4268 eva.salanska@ujep.cz

 

Mgr. Alena Kohlová

odborný asistent

tel.: +420 47 528 4267 alena.kohlova@ujep.cz

 

Mgr. Kamila Madarová

odborný asistent

tel.: +420 47 528 4228 kamila.madarova@ujep.cz

 

MUDr. PhDr. Patrik Hitka
Patrik.Hitka@KZCR.EU

 

MUDr. Soňa Karlovská
mala.boja@seznam.cz

 

MUDr. Jana Pánková Hrabáková
Jana.PankovaHrabakova@kzcr.eu

 

Mgr. Marta Horká
marta.horka.7@seznam.cz

 

MUDr. Antonín Gabera
tonda.gabera@kzcr.eu

 

MUDr. Jana Dušánková
Jana.Dusankova@kzcr.eu

 

MUDr. Denisa Musilová Šmejkalová
Denisa.SmejkalovaMusilova@kzcr.eu

 

MUDr. Peter Kraus
peterkraus@seznam.cz

 

MUDr. Adam Cipra
Adam.Cipra@kzcr.eu

 

MUDr. Hana Maxová
Hana.Maxova@kzcr.eu

 

MUDr. Jiří Kalhous
jiri.kalhous@kzcr.eu

 

MUDr. Karel Sláma
karel.slama@kzcr.eu

 

MUDr. Jan Tvrzník
Jan.Tvrznik@kzcr.eu

 

Mgr. Ladislava Marie Našincová
NasincovaLadislavaMarie@seznam.cz

 

MUDr. Simov Fadi Farhat
fadifarhat@seznam.cz

 

MUDr. Martin Čegan
martin.cegan@kzcr.eu

 

Laboratoř pro studium chronických onemocnění


Mgr. Zuzana Lhotská

vedoucí Laboratoře pro studium chronických onemocnění

tel.: +420 47 528 4227 zuzana.lhotska@ujep.cz
laboratoř: +420 47 528 4257

 

Laboratoř pro studium pohybu


Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

vedoucí laboratoře

tel.: +420 47 528 4246 marek.jelinek@ujep.cz

laboratoř: +420 47 528 4249

 

RNDr. Karel Hrach, Ph.D.

statistik

tel.: +420 47 528 4250 karel.hrach@ujep.cz

 

Ing. Jan Povolný

IT specialista

tel.: +420 47 528 4244, +420 724 758 541 jan.povolny@ujep.cz

 

Ostatní zaměstnanci


Eva Burdová, Milan Horejsek

recepce

tel.: +420 47 528 4211


Milan Manycz

správce budovy

tel.: +420 47 528 4218, +420 725 801 132, milan.manycz@ujep.cz

 

Ing. Jan Povolný

správce informačních technologií

tel.: +420 47 528 4244, +420 724 758 541, jan.povolny@ujep.cz

 

Osobní stránky zaměstnanců FZS najdete zde.

Kontakty všech zaměstnanců naleznete zde.