Přístrojové vybavení laboratoře

Doporučenou přípravu k jednotlivým vyšetřením najdete zde.

Videoprezentaci laboratoře najdete zde.