Směrnice rektorky č. 5-2008 o poskytování ubytovacího stipendia