ERASMUS+

 

Fakultní koordinátorka:

Bc. Lenka Křížová

Tel: 475 284 266

Email: lenka.krizova@ujep.cz

Kancelář č. 17b


DALŠÍ KONTAKTY A

ÚŘEDNÍ HODINY PRO STUDENTY

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

 

Studenti mohou vyjet v rámci programu ERASMUS+ na dva druhy výjezdů. Na studijní pobyt nebo na praktickou stáž.

Obecně platí, že v případě studijního pobytu, musí být v době výjezdu student zapsán minimálně do druhého ročníku bakalářského studia. U praktických stáží může vyjet již v prvním ročníku bakalářského studia.

Každý student může absolvovat praktickou stáž či studijní pobyt v maximální délce 12 měsíců. Studijní pobyt a praktickou stáž lze v jednom typu studia kombinovat, ale za předpokladu, že bude dodržena min. délka stanovená pro jednotlivé typy výjezdů.

 

STUDIJNÍ POBYTY:

 

Student se smí přihlásit na studijní pobyt na zahraniční vysoké škole, se kterou má Fakulta zdravotnických studií uzavřenou meziinstitucionální smlouvu.

Minimální délka studia jsou 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Vždy však celý semestr. Student musí být v době výjezdu zapsán minimálně do druhého ročníku studia.

Studijního pobytu se můžete zúčastnit v případě, že úspěšně projdete výběrovým řízením

Do výběrového řízení se můžete přihlásit na základě podání přihlášky na internetových stránkách https://erasmus.ujep.cz/. Na stránky se přihlásíte stejným způsobem jako do systému STAG. Po vyplnění všech Vašich údajů si můžete vybrat Vámi zvolenou Univerzitu a v systému se automaticky vygenerují dokumenty (přihláška, čestné prohlášení a souhlas děkana). Tyto dokumenty fakultní koordinátorka vytiskne a bude Vás kontaktovat k domluvení termínu podpisu.

Výběrová řízení jsou vypisována min. 2x ročně a to v únoru, kdy je možné podávat přihlášky na celý další akademický rok (letní i zimní semestr) a v říjnu, kdy se podávají přihlášky na letní semestr aktuálního akademického roku.

 

KRITÉRIA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

Úspěšné absolvování výběrového řízení na FZS ještě negarantuje studentovi účast v programu Erasmus+. Bude záležet na počtu měsíců, které má UJEP pro toto výběrové řízení k dispozici, a přijetí studenta zahraniční institucí.


PRAKTICKÉ STÁŽE:

 

V případě praktických stáží není meziinstitucionální smlouva nutná, student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám. Musí se jednat o instituci v některé ze zemí zapojených do programu Erasmus+, tj. v členském státě EU, ESVO či kandidátské zemi. Zahraniční instituce musí působit v příbuzném oboru.

Do výběrového řízení se student přihlašuje stejně jako u studijních pobytů prostřednictvím přihlášky na internetových stránkách https://erasmus.ujep.cz/.

Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent, pokud byl na praktickou stáž vybrán v průběhu posledního roku jeho studia. Všechny dokumenty k výjezdu musí být potvrzeny či uzavřeny před ukončením studia a stáž musí být ukončena nejpozději do konce semestru příslušného akademického roku. V případě zájmu velkého počtu studentů bude dána přednost výjezdům studentů, kteří absolvují praktickou stáž v průběhu studia.

Studenti vybraní na praktické stáže pak do stanoveného data předloží na oddělení pro vnější vztahy studijní smlouvu potvrzenou zahraničním zaměstnavatelem a fakultním koordinátorem.

 

!!! AKTUALITY !!!

 

 

ROZŠÍŘENÍ SMLOUVY NA VŠECHNY OBORY

ERGOTERAPIE

FYZIOTERAPIE

PORODNÍ ASISTENTKA

VŠEOBECNÁ SESTRA


Polytechnic Institute of Leiria (Portugalsko)

 

UZAVŘENA NOVÁ SMLOUVA PRO OBORY

VŠEOBECNÁ SESTRA

PORODNÍ ASISTENTKA


Technologiko Ekpaideutiko Idrima Epirou (Řecko)

 


 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROBĚHNE:


16. dubna 2018 od 14:00 učebna č. 41


 

PŘIHLÁSIT SE NA ERASMUS+

 


Nemůžete se rozhodnout kam vyjet?

Podívejte se na zkušnosti těch, kteří již výjezd absolvovali:


DATABÁZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV STUDENTŮ ERASMUS+