Úvod

Laboratoř pro studium chronických onemocnění zaměřuje svou činnost na detekci rizikových faktorů, které se podílejí na vzniku chronických, tzv. civilizačních chorob. Předmětem výzkumu jsou jednotlivé oblasti životního stylu jedince, kterými jsou např. výživa, pohybová aktivita, mentální hygiena, výskyt rizikového chování a závislostí. Pracoviště je personálně a přístrojově vybaveno pro objektivní zhodnocení parametrů informujících o zdravotním stavu jedince.