Zasedání AS FZS 13. 12. 2017

V příloze je zápis z jednání ze dne 13. 12. 2017