Zasedání AS FZS 31. 10. 2017

V příloze je zápis z jednání ze dne 31. 10. 2017