Zasedání AS FZS 26. 9. 2017

V příloze je zápis z jednání ze dne 26. 9. 2017