Výběrové řízení na FZS UJEP - fyzioterapeut

DĚKAN FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení

na obsazení jednoho místa akademického pracovníka - fyzioterapeuta (prof., doc., odborný asistent, asistent) Katedry fyzioterapie - úvazek 1,0 – pro výuku předmětů: Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody, Metody kinezioterapie, Rehabilitační propedeutika, Kineziologie

Více informací o pozici naleznete v příloze.