Biomedicínský technik

DĚKAN FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení

na obsazení jednoho místa – biomedicínský technik

Požadujeme:

Více informací o pozici naleznete v příloze.