Zasedání AS FZS 30. 5. 2017

V příloze je zápis z jednání ze dne 30. 5. 2017