Akce FZS pro veřejnost

PODPORA  ZDRAVÍ  OBČANŮ  ÚSTECKÉHO  KRAJE

 1. Zdravý životní styl
 2. Cvičení pro zdravé pánevní dno
 3. Psychomotorická cvičení pro děti s vývojovými poruchami komunikace, s vývojovými poruchami učení, sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou
 4. Cvičení pro ženy pro operaci prsu

 

Fakulta zdravotnických studií UJEP nabízí pro veřejnost tyto akce:

 1. Cvičení pro těhotné
 2. Cvičení pro zdravé pánevní dno
 3. Přípravný kurz pro přijímací řízení oborů Fyzioterapie a Ergoterapie
 4. Přípravný kurz pro přijímací řízení oborů Všeobecná sestra a Porodní asistence
 5. Kurz první pomoci a sebeobrany
 6. Psychomotorická cvičení pro děti s vývojovými poruchami komunikace, s vývojovými poruchami učení, sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou
 7. Kurz předporodní přípravy
 8. Zdravý životní styl