PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA NA FZS UJEP PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 - II. kolo