Poplatky pro akademický rok 2017/2018

Výše poplatků v akademickém roce 2017/2018                      tj. od 18. 9. 2017

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí 500,- Kč - výše je stejná pro všechny fakulty.

Poplatek za studium dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí za každých započatých 6 měsíců studia 12.000,- Kč - výše je stejná pro všechny fakulty.

Další informace k problematice poplatků naleznete na stránkách studijního systému IS/STAG.