PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE STUDIU V PREZENČNÍ FORMĚ STUDIA NA FZS UJEP PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Podmínky přijímacího řízení pro prezenční formu studia naleznete zde.