Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Jméno, příjmení a rok narození

Věc

Originál písemnosti uložen

Datum zveřejnění

Datum sejmutí

Hussam Al-Fakih, 1983

 

 

Dopis o zaplacení poplatku za stuidum

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

2.6.2017

12.6.2017