Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

Jméno, příjmení a rok narození

Věc

Originál písemnosti uložen

Datum zveřejnění

Datum sejmutí

Doláková Klára

 

přerušení studia

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

12.10.2017

22.10.2017

Kny Eliška

 

 

rozhodnutí 21

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

16.10.2017

26.10.2017

Přecechtělová Charlotte

 

 

rozhdonutí 21

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

16.10.2017

26.10.2017

Raková Monika

 

 

rozhodnutí 21

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

16.10.2017

26.10.2017

Tvrdíková Markéta

 

 

rozhodnutí o zenechání studia

Originál dopisu je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

20.12.2017

3.1.2018

Adamcová Kateřina

 

 

rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

Originál rozhodnutí je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

9.4.2018

19.4.2018

Patzelt Matěj

 

 

rozhodnutí o ukočení studia

Originál rozhodnutí je k vyzvednutí na studijním oddělení FZS UJEP

9.4.2018

19.4.2018