Zápis z hlasování per rollam VR FZS UJEP ze dne 31. 3. 2016

V příloze je zápis z hlasování per rollam VR FZS UJEP ze dne 31. 3. 2016.