Zápis ze zasedání VR FZS UJEP ze dne 11. 12. 2012

V příloze je zápis z jednání 11. 12. 2012.