Zápis ze zasedání VR FZS UJEP ze dne 12. 9. 2013

V příloze je zápis z jednání 12. 9. 2013.