Zápis z hlasování per rollam VR FZS UJEP ze dne 21. 2. 2014

V příloze je zápis z hlasování per rollam VR FZS UJEP ze dne 21. 2. 2014.