Zápis ze zasedání VR FZS UJEP ze dne 6. 11. 2014

V příloze je návrh zápisu z jednání 6. 11. 2014.