Zápis ze zasedání VR FZS UJEP ze dne 13. 1. 2016

V příloze je zápis jednání VR FZS UJEP ze dne 13. 1. 2016.