.

4.července 2018

Ve věku 25 let tragicky zemřela studentka studijního oboru


Ergoterapie Štěpánka Řeháková. Všem pozůstalým vyjadřují


zaměstnanci FZS UJEP upřímnou soustrast.