.

3.července 2018

Volby do AS FZS UJEP na období 2018 - 2021

 

Děkan Fakulty zdravotnických studií doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.,

vyhlašuje volby do AS FZS UJEP na období 2018 – 2021.

 

Text vyhlášení (veškeré potřebné informace a pokyny) naleznete v přiloženém souboru (ve formátu pdf). Formuláře pro návrhy kandidátů (zvlášť do Akademické komory a zvlášť do Studentské komory AS FZS UJEP) naleznete taktéž v přiložených souborech (ve formátu docx).

 

Více informací najdete na stránce AS FZS