Zápis uchazečů do 1. roku studia z I. kola přijímacího řízení

21.června 2018

Vážené uchazečky a vážení uchazeči,

termíny zápisů ke studiu dle informací zaslaných společně s pozvánkou se budou konat ve dnech:

prezenční forma studia:

Ergoterapie - 27.6.2018 v 9,00 hodin učebna č. 41

Fyzioterapie - 27.6.2018 v 11,00 hodin učebna č. 41

Porodní asistentka - 28.6.2018 v 9,00 hodin učebna č. 41

Všeobecná sestra - 28.6.2018 v 11,00 hodin učebna č. 41

kombinovaná forma studia:

Ergoterapie a Všeobecná sestra - 29.6.2018 v 10,00 hodin učebna č. 41