Informace pro uchazeče

15.června 2018

Vážení uchazeči,


výsledky přijímacího řízení naleznete po 19. 6. 2018 na portálu IS STAG
v sekci Uchazeč – Přijímací řízení - po zadání Vašeho oborového a univerzitního čísla a iniciál.

Zápis ke studiu jednotlivých oborů proběhne dle informací zaslaných spolu s pozvánkou
k přijímacímu řízení.

 

Studijní oddělení FZS