Elektronický předzápis předmětů

30.ledna 2018

Vážené studentky a vážení studenti,


dne 1. 2. 2018 v 00:01 hod. bude spuštěn v systému STAG elektronický předzápis předmětů na letní semestr akademického roku 2017/2018.

Do rozvrhu je třeba si předzapsat všechny povinné předměty (dle studijního plánu), včetně praxí.

V případě problémů s rozvrhem kontaktujte prosím tajemníky kateder.