SOUTĚŽ

6.dubna 2017

Děkan fakulty vyhlašuje soutěž na návrh plakátu k propagaci Fakulty zdravotnických studií, který bude zveřejněn na předním billboardu fakulty.

Do soutěže se mohou přihlásit jak pracovníci fakulty, tak i studenti FZS.

Za vítězný návrh bude vyplacena odměna ve výši 5.000,-Kč za druhé místo v pořadí bude vyplacena odměna ve výši 3.000,-Kč a za třetí místo bude vyplacena odměna ve výši 1.000,-Kč. Vyhodnocení provedou členové AS FZS na květnovém zasedání.

Své návrhy zasílejte na e-mail: kamila.machalousova@ujep.cz do 10. 5. 2017 do 12,00 hodin.

Obsahem plakátu by mělo být:

a)    Název fakulty

b)   Odkaz na webové stránky

c)    Zdravotnické profese

d)   Obecné informace